ÅSIKT

Benjamin Franklin

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Benjamin Franklin (1706-1790) var den förste amerikan som blev känd i Europa, detta efter det besök i Paris 1778 som fick Frankrike att ställa upp i frihetskampen mot England. Från början boktryckare blev han publicist, uppfann åskledaren, deltog i utformningen av amerikanska konstitutionen. Har kallats ett "universalgeni".

Mindre känt är att han propagerade energiskt för simkonsten. Han skrev en bok i ämnet som på svenska kom att heta Konsten att inom korrt tid blifwa en skicklig simmare. Jemte några försigtighets-regler för badande, översatt första gången 1778. Flera upplagor följde på 1820-talet.

Gunder Andersson