ÅSIKT

Arne Geijer

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Den säkert mest kände, i varje fall mest dominerande av LO:s ordförande var Arne Geijer. Den fåordige, kedjerökande före detta metallarbetaren från Nyhammar valdes till LO-ordförande 1956 och satt i nästan två årtionden. Det var de så kallade rekordåren med ATP och andra reformer. Det var också under Geijer som LO engagerade sig mer i tidningsbranschen, främst Aftonbladet.

Mindre känt är att Geijer hade pistol på tjäns-terummet. Flera i LO-ledningen hade av myndigheterna försetts med försvarsvapen när Hitler-Tyskland var som mest hotfullt under världskriget. Det glömdes bort, tills ordförandens pistol efter Geijers död påträffades i ett kassaskåp.

Dieter Strand