ÅSIKT

Sverige kan ta initiativ mot kriget

Jan Myrdal om fred, folkrätt och Förenta nationerna

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ett Förenta staternas krig mot Irak för att avlägsna dess statschef strider mot Förenta nationernas stadga (Kap. I, artikel 2. mom. 4 och 7). Om Förenta staterna inleder detta krig då gör dess statsledning sig skyldig till brott mot freden.

Täckning för ett sådant krig i säkerhetsrådets tidigare beslut om avväpning av Irak finns inte. Majoriteten av säkerhetsrådet - däribland de permanenta medlemmarna Frankrike, Kina och Ryssland - har också förespråkat att vapeninspektörerna skall fortsätta sitt uppdrag.

Den svenska regeringen bör genom Pierre Schori begära av medlemmarna i säkerhetsrådet att de beslutar att Förenta staterna omedelbart upphör med krigshandlingar och drar tillbaka sina stridskrafter. Om Förenta staterna obstruerar bör säkerhetsrådet - eller en majoritet medlemsstater - i enlighet med 1950 års Resolution 377 ("Uniting for peace") låta inkalla generalförsamlingen för att genomdriva beslutet.

Så kan Sveriges regering skydda fred, folkrätt och Förenta nationernas stadga.

Jan Myrdal