ÅSIKT

Eyvind Johnson

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Eyvind Johnson (1900-1976) delade Nobelpriset med Harry Martinson 1974. Under kalla krigets tidiga 50-tal var han en varm förespråkare för USA och dess roll i världspolitiken och hamnade i bitter polemik med företrädare för den så kallade tredje ståndpunkten, Karl Vennberg, Artur Lundkvist och andra.

Mindre känt är att han tidigare hade en helt annan syn på USA. 1927 skrev han efter avrättningarna av anarkisterna Sacco och Vanzetti en rasande artikel i tidningen Brand och konstaterade: "Du som säger till dig själv: det är orätt att hata ett land, du skall istället säga: det är rätt att hata Amerika, det är en sund instinkt, det är en plikt av mig om jag är människa."

Gunder Andersson