ÅSIKT

Oscar II

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Oscar II, f. 1829, var kung 1872 till 1907. Han var den siste svenske kung som kröntes och fick till sin besvikelse se Norge gå sin egen väg 1905. Han gick själv i spetsen för kampen mot nya litterära strömningar, hatobjektet framför andra var August Strindberg.

Mindre känt är att han själv skrev poesi under signaturen Oscar Fred-rik, inte helt obegåvat med den tidens mått mätt. I poemet Isen är det isen själv som för ordet. Den berättar om hur den skyddar folk från att drunkna - men tyvärr är dess tid utmätt. I symbolisk form berättar Oscar II om vad han fruktade mest: demokratins utbredning och att kungens makt skulle minska.