ÅSIKT

Georg Stiernhielm

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Georg Stiernhielm (1598–

1672) har ansetts vara den svenska skaldekonstens fader och hans mest kända verk Hercules räknas som en viktig milstolpe i den svenska poesins utveckling.

Mindre känt är att han skrev ursprungsversionen av denna mäktiga lärodikt i nuvarande Estland 1648 och dessutom med vänster hand. Stiernhielm vistades nämligen under 1630–1650-talen åtskilliga år i det svenska Livland, främst som assessor vid Dorpats hovrätt. Där kom den nyadlade Stiernhielm snart i konflikt med de bördsstolta balttyska adelsmännen. Konflikten utmynnade 1641 i ett veritabelt tumult varvid Stiernhielm blev så illa huggen med värja i sin högra arm att han därefter blev tvungen att skriva med vänster hand resten av livet. Stiernhielm lärde sig också något estniska som han använde i sin diktning på blandspråk. Hans ättlingar bodde kvar på släktgodset Vasula i Livland ända till 1921.

Aleksander Loit