ÅSIKT

Otto von Bismarck

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Otto von Bismarck var mannen som enade Tyskland och blev känd som järnkanslern. Han gick i krig med Frankrike och ledde Det första tyska riket (så småningom kom ju det något mindre lyckade Tredje riket) framgångsrikt mellan 1871 och 1890. Det året avskedades han av Vilhelm II. Sina sista år – han dog 1898 – blev en bitter tid för honom då han i stort sett bara klagade på den då förda politiken.

Mindre känt är att Bismarck var den som införde en sorts allmän folkpension i Tyskland. Pensionsåldern var då märkligt nog densamma som nu är den vanliga i hela Europa – 65 år. Dock finns en skillnad som skulle gör nutida pensionsexperter gröna av avund: medellivslängden i Bismarcks Tyskland var 45 år, vilket onekligen gjorde pensionsutfästelserna något billigare.

Bengt Erlandsson