Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Vänner och fiender

Essä: Hans Lagerberg – IVAR & EYVIND

    Att parallellställa två författare och deras verk kan vara ett mycket fruktbart sätt att fånga dem båda och den tid de levde i. Alldeles ovanligt fruktbart blir det när de två författarnas liv, verk och privatpersoner är så till den grad förknippade med varandra men ändå radikalt olikartade som Ivar Lo-Johanssons och Eyvind Johnsons.

Hans Lagerberg har skrivit en hel bok eller snarare en 300-sidig essä om de här två herrarnas förhållande och materialet är så stort, mångtydigt och perspektivrikt att det inte är frågan om att han varit för utförlig.

 

    Från tidig vänskap utvecklades Ivars och Eyvinds relation till ren fientlighet, åtminstone från Ivars sida. Det finns en mängd bottnar i denna vän- och fiendskap, och Lagerberg utreder dem alla omsorgsfullt. Han gör det personligt resonerande men sakligt och hela tiden med öppna kort. Det är sympatiskt, lärorikt och oavbrutet intressant. Resonemangen mynnar ofta ut i mer allmängiltiga frågor, till exempel kring en författares förhållande till det vi till vardags kallar verklighet eller frihet.

 

    Lagerberg tecknar också de större sociala sammanhang de båda samspelade med och han koncentrerar sig på deras författarpersonligheter och hur de manifesterade sig. Textanalyser förekommer nästan inte och är det något jag kan sakna är det mer inträngande resonemang kring Ivars och Eyvinds verk som sådana, alldeles oberoende av hela det nätverk av biografiska omständigheter och förbehåll som kringgärdar verken. Men de kan ju komma i en annan bok.

Lennart Bromander
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet