ÅSIKT

Peter Wieselgren

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Vem är svenska nykterhetsrörelsens banergestalt? Peter Wieselgren naturligtvis.

Mindre känt är att Wieselgren faktiskt inte var nykterist! Brännvinsdrickande ville han visserligen förbjuda. Men i övrigt manade han endast till att "måttligt bruka jästa drycker". Han ansåg alltså att det gick bra att dricka öl och vin.

Hur kunde han då bli nykterhetsrörelsens frontfigur? Jo, genom att en av nykterhetsrörelsens absolutistiska skribenter omtolkade hans skrifter och därvid kom fram till att domprosten egentligen ogillade öl och vin - fastän han inte vetat om det själv!

Ännu mindre känt är att Wieselgren som fors-kare hävdade att Homeros Troja legat i Hönshylteskans i Urshults socken i Småland.

Göran Zachrison