ÅSIKT

Sir Conan Doyles vidskeplighet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Sir Conan Doyle var förstås Sherlock Holmes andlige fader och (som vi sett i denna spalt) en idrottsmännens bispringare.

Mindre känt är hans godtrogenhet och vurm för det vidskepliga. 1912 hittades i Piltdown ett fossil som påstods vara den så kallade felande länken. Det rörde sig om ett falsarium som avslöjades först 1955, men Sir Conan gick i god för fyndet, liksom han några år senare lurades in i ett annat falsarium, det så kallade Cottingley Fairies. Två unga flickor fotograferade sig tillsammans med älvor, och spekulationerna kring dessa fotografier upphörde inte förrän sextio år senare, när de båda erkände sitt practical joke. Sir Conan gick inte bara på detta skämt utan skrev själv en bok om älvor, The Coming of the Fairies, 1922.

Per Runesson