ÅSIKT

När allt blir sin motsats

DOKTOR GORMANDER om några aktuella ord

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Det är motsatsen som gäller. Därför några aktuella ord att hålla i minnet:

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN. En princip som infördes sen en svärmisk präst, Anders Chydenius, lurat de yngre mössorna att vid 1765–66 års riksdag besluta om att handlingar upprättade av myndigheter ska vara tillgängliga för medborgarna.

Denna princip bedömdes redan vid sin tillkomst vara direkt skadlig för ett ansvarsfullt myndighetsutövande. Gator och gränder fylldes av så kallade pasquiller, tillfälliga broschyrer, varav en, Den ofrälse soldaten, klagade över behandlingen av soldaterna pekande ut det adliga befälet som plågoandar och sålunda tvingande Gustav III göra en statskupp.

Trots detta har offentlighetsprincipen hållits helig i vårt land och betraktats med samma vördnad som allemansrätten, ett förhållande som piskats fram av boulevardpress och pigtidningar. Efter det att myndigheterna i mer än två hundra år har tvingats erkänna offentlighetsprincipen och släppa in allmänheten i diarierna så har vi kommit fram till den punkt där den av alltfler bedömare anses vara obsolet (Obsolet: se Krig samt Alliansfrihet). Sålunda har Inga-Britt Ahlenius, generaldirektör för Riksrevisionsverket, vid en konferens arrangerad av Riksarkivet anmärkt att offentlighet vanligen leder till sin motsats.

Dels inbjuder offentlighetsprincipen till okynne. Folk snokar helt enkelt i onödan (demokratiskt överskott) vilket hindrar en effektiv myndighetsutövning (demokratiskt underskott).

Okynnessnokandet tog fart när kopiatorerna uppfanns. För att i möjligaste mån stävja detta ofog införde Gunnar Sträng något som kallades prohibitiv avgift. Den som önskade ta del av allmän handling fick betala lite extra utifrån den allmänt accepterade föreställningen att demokratin är så värdefull att den måste få kosta.

Men framför allt leder offentlighetsprincipen, enligt Inga-Britt Ahlenius, till att myndigheterna dokumenterar så lite som möjligt. Myndigheterna gör upp om vår framtid i något som bäst kan beskrivas som förvaltningens motsvarighet till öde kajer eller tomma parkeringsgarage.

Därmed leder offentlighet till sin motsats. Offentlighet betyder sekretess. Alltså är det, enligt Ahlenius, lika bra att ta fram hemligstämpeln genast. Sverige sköts bäst i slutna rum och man kan dra nytta av mörkrets synergieffekter utan inblandning från en obehörig allmänhet.

Dessutom vore det till gagn för forskningen eftersom myndigheterna vågar dokumentera sina beslut och de statsvetenskapliga institutionerna därmed får en ren guldgruva att gräva i när hemligstämpeln hävs om tjugofem eller femtio år.

KRIG. Ett ord som blivit obsolet eftersom det leder tankarna till våldsamheter. Men krigets högsta mål är fred, alltså frånvaro av våldsamheter. I de fall offentlighetsprincipen i linje med Ahlenius önskemål ersatts av hemligstämpel kommer medborgarna överhuvudtaget inte att informeras om att krig råder utan kan lyckligen förbli i fredens tillstånd.

ALLIANSFRIHET. En bluff som plågat Sverige alltsen Karl XIV Johan bytte svärdet mot plogen och rustning mot feg diplomati, ett svek som ledde till att vi aldrig fick en chans att återerövra de landvinningar vi en gång gjorde. Som till exempel Prag och München.

För övrigt meddelar CNN på nätet: Baghdad Iraq, 85 F (29 C), delvis molnigt, rel. luftfuktighet 30 procent. Vind: SÖ sex mph. Själv är jag inte ett dugg rädd för att dö. Jag vill bara inte vara med när det händer.

Doktor Gormander