ÅSIKT

Mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Närmaste föregångare till EMU var då Europas högerregeringar på 1920-talet fixerade valutornas värde i guld. Åtgärden bidrog till ekonomins krasch 1929. Winston Churchill som drev projektet i England 1925 sammanfattade senare sin insats: "Alla sa att jag var den sämsta finansminister som någonsin funnits. Och numera är jag benägen att hålla med dem."

Mindre känt är att Sverige under regeringen Trygger gick i spetsen och införde guldmyntfoten redan 1924. Här övergavs katastrofprojektet 1931. Utan Churchills självrannsakan.