ÅSIKT

Rädda för sig själva, rädda för livet

LENNART BROMANDER ser en släkt kläs av

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: ULLA MONTAN
Heidi von Born.

Heidi von Borns roman Änglarnas stad, som kom 1998, handlade om medlemmar i en borgerlig stockholmsfamilj på tjugotalet. I en ny roman om den diskreta familjen von Morian är Heidi von Born framme i 1946 och familjen har fortfarande påfallande litet av vikt för sig. Romanens titel är bellmansk – En högtidlig yra – men efter en stunds läsning börjar jag undra om den inte borde ha hetat Onödiga människor.

Detta galleri utpräglat borgerliga och socialt begränsade människor är rädda för livet, rädda för varandra och rädda för sig själva och de gömmer sig bakom fördomar och folkförakt. Friherre von Morian är sysselsatt med en levnadsteckning över en poetiserande biskop, hans fru är hypokondrisk och far till Skodsborg men drabbas av paranoid rädsla för behandlingen, medan dottern i huset är sekreterare åt rektorn på Wallinska skolan, där hon får nyttja sina konstnärliga talanger till att måla nya måsplanscher. Ett finskt hembiträde behandlas tafatt nedlåtande men kan få beröm för att hon ”lärt sig använda rotfruktpressen med förstånd”.

Heidi von Born har med närmast hallucinatorisk minnesskärpa tagit sig in i de här förfelade människornas kringskurna liv, uppenbarligen hämtade från hennes egen släkt. En gång har ju den här typen av inskränkt odynamisk borgerlighet varit ett om inte bärande så åtminstone halvbärande skikt i det svenska samhället. Konfliktskygghet och ritualiserad materialism är den livsluft som de kippar efter andan i.

Det starka med Heidi von Borns roman är att hon inte vill resa detta utdöda samhällsskikt ett äreminne och inte heller ta hem enkla satiriska poänger. Hon ger de här människorna en chans att finnas till på egna villkor och gör en närmast etnografisk studie över deras liv. Detaljrikedomen är överväldigande och inget fotoalbum från fyrtiotalets Stockholm kan vara så innehålls- eller atmosfärrikt som En högtidlig yra.

Roman

Lennart Bromander