ÅSIKT

Mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Aspasia är en av historiens mest kända hetärer - fast det finns ganska många. Hon levde på 400-talet före Kristus i Aten, och huvudsakligen i statsmannen Perikles´ hus, där hon drev en slags salong för den tidens intellektuella. Herodotos, Sofokles, Euripides och Sokrates brukade komma förbi på kvällarna. Slå det den som kan! Atens kvinnor fick inte gå ut och hade inte rösträtt. Detta kallades för guldåldern. Då Aspasia tog sig ton och levde i synd med Perikles häktades hon för omoraliskt leverne, men blev fri. Aspasia trodde på kvinnans rätt.

Mindre känt är att grekiska kvinnor efter 60 års ålder hade rätt att bevista begravningar.

Margareta Norlin