ÅSIKT

Lessing kräver skydd mot nedfall

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Doris Lessing, nu 83, har skrivit många utfors-kande, ibland kontroversiella romaner, teaterpjäser, poesi, memoarer, även ett par science fiction-operor med musik av Philip Glass.

Mindre känt är att Doris Lessing länge krävt och propagerat för kärnvapensäkra skyddsrum och andra åtgärder för att skydda civilbefolkningen vid eventuellt radioaktivt nedfall. I sin senaste roman om sextiotalet, Ljuvaste dröm (Forum), låter hon sitt alter ego Frances kämpa för samma sak vilket särskilt retar upp tidens kärnkraftsmotståndare. Men den gamla damen är nog ganska framsynt. I New York Times (4 maj) skriver Bill Keller i artikeln The Think-able att "kärnvapen betyder mer för vår utrikespolitik än de gjort i decennier". Under kalla kriget sågs de som en sista utväg, "nu ses de som medel att vinna krig". Dominoteorin för det 21:a århund-radet kan mycket väl bli nukleär.

Pia Bergström