Aftonbladet
Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Ekonomin, javisst - men vad händer med kulturen?

    Malmö kommun och Region Skåne är överens om att låta Regionen ta över tre av Malmös kulturinstitutioner: Malmö Opera och musikteater, Malmö Dramatiska teater och Skånes Dansteater.

Inga beslut är ännu fattade, men debattens vågor går höga.

Mycket av det som sagts och skrivits i frågan har varit alarmistiskt.

Annat har varit naivt optimistiskt.

Nästan ingen har påpekat att förslaget syftar till att säkerställa en grundläggande rättviseprincip.

När regionen tog över sjukvården i Malmö kompenserades Malmö för den högre landstingsskatten genom att regionen tog på sig att betala för Malmös kulturinstitutioner. Malmöavtalet, kallas det.

Med tiden har kritiken mot avtalet hårdnat, framför allt i Helsingborg, där politiker och kulturarbetare tycker Malmö hamnat i gräddfil.

Det finns därför en risk att avtalet på sikt kan undermineras och kanske helt tas bort.

 

    Det som nu sker, sker för att säkra principerna bakom avtalet, innan de satts ur spel. Det handlar om att se till att Malmös medborgare inte ska behöva betala för kulturinstitutionerna två gånger, en gång via skatten till regionen och en gång via kommunalt stöd.

Det är en mycket rimlig tanke.

Det innebär inte att allt är frid och fröjd.

Trycket ökar nu på att snabbt få musikteaterns ekonomi i balans inför övertagandet. "Vi kan bara tolka det som att all operaverksamhet måste läggas ned" kommenterade musikteaterns vd Stefan Sköld, som räknar med att 30-40 anställda måste bort.

Så måste det inte bli. Det går bra för Malmö kommun att skjuta till medel.

 

    Värre på sikt är att vi i dag inget vet om vad regionen tänker göra med institutionerna.

Det är inte så att det finns en djävulusisk plan på att utlokalisera musikteatern till Österlen eller tvinga fram ett ökat turnerande. Snarare tycks problemet vara att det inte finns någon plan alls.

Det är oroande. I synnerhet som den kulturpolitiska strategi, "Växa med kultur", som finns ute på remiss, är djupt impregnerad av idén om kulturen som tillväxtmedel för regionen. Det är i den miljön institutionerna nu kommer att placeras. Dessutom i en situation där Region Skåne står mitt i enorma besparingsbeting, som måste genomföras de närmaste åren.

 

    Avsaknaden av kulturpolitiska idéer innebär att frågan nu hanteras som en ekonomisk affär.

Det är olyckligt. Förändringar av det här slaget måste kunna motiveras också kulturpolitiskt.

Låt alltså gärna regionen ta över. Men kräv en någorlunda konkret framtidsplan. Och det innan Malmö för gott avhänder sig de kraftfullaste kulturpolitiska verktyg staden har.

Petter Larsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet