ÅSIKT

Mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Historierna är många om hur tonsättaren Dmitrij Sjostakovitj på olika sätt tvingades anpassa sig efter den sovjetiska regimens krav på ideologisk uppslutning. Även västliga betraktare trodde att hans musikaliska hyllningar till revolutionen och partiet var uppriktiga.

Mindre känt är att hans säkerhetsventil var att tillsammans med sin närmaste vän Isak Gliksman komponera satiriska sånger om speciellt idiotiska utslag av Stalinkulten. I djupaste avskildhet framförde de för varandra sådant som en hyllning till den "glade och muntre" folkkommissarien Jezjov eller en prissång till de ärt- och bönodlare som efter ett besök hos den store i Kreml inspirerats att odla fram ärter och bönor av aldrig tidigare skådad kvalitet.