ÅSIKT

Rekonstruktion av ett brott

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Programmet till Folkoperans uppsättning av Verdis Maskeradbalen är ett av de mest påhittiga jag har sett. I en brunfärgad mapp, som bästa polisakt, redogörs för det berömda mordet där anteckningar om brottsplats, händelseförlopp och de inblandade nogsamt förtecknats. "Confidenciellt" är stämplat tvärs över mappen, en ordlek värdig Erik Lindegrens berömda översättning av librettot.

Detta är möjligen ett tidens tecken på hur just marknadsföringen tar en allt större och självklar plats i en teater- eller operaproduktion. För Verdis opera, som den nu efter de välkända turerna väl uppfördes, handlar mycket litet om brott, men desto mer om kärlek.

Claes Fellbom har i sin regi heller inte särskilt fokuserat det politiska intrigerandet, utan låter i stället kärleksdramat ha sin raska gång. På sedvanligt folkoperavis är orkestern bakom sångarna, vilket skapar en närhet mellan spelet och publiken. Dramatiken accentueras av ljussättningen, men i övrigt klarar man sig med några stolar och en uppsättning skärmar. Confidencen är så att säga sin egen scenografi, den plats där lämpligt nog den verklige Gustaf III en gång som kunglig pilt förmodligen förälskade sig i teaterkonsten.

En kraftigt reducerad orkester och kör gör det svårt att bibehålla alla musikaliska nyanser, och kontrasten mellan "grand opera" och kammaropera är väl heller inte riktigt vad man kan önska. Likväl finns hos solisterna en närvaro och emellanåt rent av en innerlighet ( Klara Eks Oscar är nog kvällens clou), även om de manliga sångarna ( Ulrik Qvales Gustaf III, Michael Weinius Holberg) hellre sjunger starkt än fraserar vackert.

Angela Rotondo gör en god, bitvis utmärkt Amelia och Ulrik Tenstams Mamsell Arfvidsson har en mörk, suggestiv svärta. Men vill man höra oklanderliga sångarinsatser får man lyssna till Sten Wahlunds Anckarström och Johans Rydhs Horn. Här både artikuleras och fraseras det med stor exakthet.

Domen blir likväl, trots enstaka anmärkningar, att de som har varit inblandade i denna brottsrekonstruktion må på alla punkter frikännas.

Opera

Claes Wahlin