Aftonbladet
Dagens namn: Severin, Sören
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

En lag för frihet att läsa

    Från det andra författarförbund där jag är medlem, Authors Guild i New York, får jag brev med uppmaning att agera för friheten att läsa.

Den särlagstiftning som nu införts i Förenta staterna - The USA Patriot Act - innehåller ett nu giltigt avsnitt som ger FBI rätt att undersöka bokhandlares och biblioteks alla register och kunduppgifter för varje ledtråd till något som enligt undersökarna kan tyda på subversivitet. Domstolsbesluten om dessa undersökningar är hemliga. Bibliotek och bokhandlare är vid straffansvar förbjudna att meddela kunder och låntagare om vad som pågår hos dem.

    Några modiga medlemmar av representanthuset har för att säkra det Första tillägget till konstitutionen gått samman om att föreslå en läsfrihetslag - Freedom to Read Protection Act - i syfte att återge medborgarna rätten att privat läsa böcker utan risk för statsingripande.

Av oss förbundsmedlemmar krävs nu att vi gör vårt yttersta för att skapa så stark folklig opinion att det blir möjligt att genomdriva en lagstadgad fol- kets läsfrihet.

Vilket jag härmed gör.

 

Jan Myrdal

Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet