ÅSIKT

mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Alla svenskar vet att svenska även är ett av Finlands två officiella språk, trots att de svensktalande är en liten minoritet.

Mindre känt, åtminstone utanför Finland, är att från det svenska väldets upphörande 1809 ända till frigörelsen från Ryssland 1917 var svenska, åtminstone i teorin, Finlands enda officiella språk. Landet förblev en finsktalande del av det ryska kejsardömet, förvaltad på svenska. Först 1863 fick till exempel den finsktalande majoriteten rätt att vid behov använda sitt eget språk i domstol.

Göran Hägg