ÅSIKT

Mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Sven Hedin (1865-1952) har blivit något av urtypen för en gammaldags forskningsresande med kolonial blick för världen. Världsberömd för sina resor i Centralasien var han den siste att bli adlad i Sverige. Som tyskvän besökte han Tyskland långt in på trettiotalet, bland annat då han hälsningstalade på Berlinolympiaden 1936.

Mindre känt är att han hade en synnerligen driftig syster. Alma Hedin skötte inte bara sin brors papper och följde med på hans resor, utan hade många järn i elden. Hon var en av de få kvinnliga ledamöterna i Stockholms stadsfullmäktige och initiativtagare till Blomsterfonden, som genom donationer byggde en hel rad av äldreboenden. Hon såg också till att Svenska akademien fick sina lokaler i Börshuset genom en donation från en stenrik grosshandlardotter. Dagens akademiledamöter har också Alma att tacka för att de vackra inventarierna som skingrats över staden återlämnades.

Camilla Hammarström