ÅSIKT

Mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

En bit in på 1930-talet inledde de två tysk-judiska genierna Sigmund Freud och Albert Einstein en brevväxling om de allmänpsykologiska orsakerna till de krig som skakat den euro- peiska kontinenten under 1900-talets första fas - Balkankrigen och första världskriget bland annat. Brevväxlingen gavs så så småningom ut i bokform under namnet Varför krig?

Mindre känt är att det snart visade sig att de två kontrahenterna inte var överens om speciellt mycket och i ett - får man väl säga - desperat försök att uppnå någon slags konsensus i frågan erbjöd Freud en gratisomgång av den patenterade psykoanalysen, ett erbjudande Einstein tackade nej till med det eleganta: "Jag föredrar att förbli i det mörker som omger de icke analyserade."