Aftonbladet
Dagens namn: Marika, Marita
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Nog är det synd

    P C Jersilds roman De ondas kloster är ett slags fantasifull kommentar till två debatter som gått parallellt och in i varandra de senaste åren; den som handlat om religionens perversion till talibanism och offrande av oskyldiga och den som handlat om ondskans natur. Jersild har valt en vinkling fjärran ursprunget till de här aktuella debatterna.

 

    På vad som senare blivit Skeppsholmen låter han omkring år 1200 ett slags kloster grundas av fem män som vill göra det yttersta offret för att gå i Jesu fotspår. De är väl medvetna om faran att begå såväl martyrens som välgörarens dödssynd, självförhävelsen. Därför försöker de undvika den snöda egna vinning det innebär att genom goda gärningar eller genom att offra sig själv få tillgång till den gudomliga nåden. I stället ägnar de sig åt att på ett bestialiskt sätt ta livet av unga gossar. På så vis säkrar de nåden för de arma pojkarna, medan de själva kan vara vissa om en plats i helvetet. Mer religiös kan man inte bli.

 

    Romanen är uppdelad i två strängt skilda delar. I den första berättas början av det onda dramat som en historisk roman. Den avbryts och upplösningen följer i form av en arkeologisk utgrävning av i dag där vi får följa ett kommersiellt grävteams vedermödor med lagstiftning, finansiering och raffinerad modern arkeologisk teknik. Hela denna andra del framstår som ett populärvetenskapligt kåseri om den moderna arkeologins möjligheter och problem.

I botten finns alltså djupt allvarliga frågeställningar, som författaren med sin aldrig sinande konstruktiva fantasi och sin slugt skolastiska logik är kapabel att finna nya ingångar till. Ändå hamnar denna journalistiskt flyhänt skrivna roman bara i det kåseriskt roande. Det är bra synd.

Lennart Bromander
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet