Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Det krävs två för ett samtal

    Anna Hallberg skriver i senaste numret av Lyrikvännen (3/03): "Socialitet har på många redaktioner fullt ut ersatt kraven på kompetens och beläsenhet vilket knappast gör skribenterna mindre borgerliga ["] - bara mindre bildade."

Vad vi ska göra i stället är att gå ut på universiteten och där finna litteraturvetare som inte har egna författarambitioner utan självständigt kan läsa lyriken och förhoppningsvis förstå den, anser Hallberg.

Anna Hallberg påpekar också att det är olyckligt att även hon själv, precis som så många andra, är både kritiker och författare. Men hon tillägger: "Till mitt försvar kan jag bara säga att jag började som kritiker innan jag debuterade som poet, och att jag är fullt benägen att avsluta min kritikerpraxis den dag då jag upplever att socialiteten skymmer min läsning." Vem av alla kritiker skriver inte under på detta? Många börjar på universitet, blir kritiker, ger ut en bok - andra kanske börjar som poeter. Men det väsentliga och självklara är att man lägger av om vänskapsband och kompisrelationer börjar skymma sikten.

 

    Vad jag undrar är var den redaktionen finns, som "fullt ut" har ersatt kompetens med socialitet. Och jag undrar också var kulturredaktörerna, enligt Hallberg, hittar sina skribenter.

Problemet är heller inte att vi är för lite bildade. Jag tippar att 90 procent, kanske mer, av kritikerkåren har ruttnat alltför många år på litteraturinstitutionerna på landets universitet. Det hjälper inte. Bildade eller inte - kritiken är ändå hopplöst efter den i dag så levande lyriken.

 

    Vad lyrikkritiken behöver är väl att våga vara lika prövande och förutsättningslös - men det kan den tyvärr bara bli om den, som Hallberg skriver, uppvärderas av kulturredaktionerna och i sin förlängning av dem som sätter de ekonomiska ramarna, alltså tidnings-ägarna. Där håller jag med Hallberg. Kritikerna behöver mer tid, mer pengar - och en möjlighet att föra ett seriöst samtal om den samtida litteraturen.

Men då måste också författarna våga delta i det samtalet, som de också får tillfälle att göra i samma Lyrikvännen. Läs framför allt Marie Silkeberg som skriver ett alldeles underbart svar på Tomas Götselius felläsning av hennes dikt Teori om molnet.

Pelle Andersson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet