Aftonbladet
Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Vad vill du, Ulvskog?

Pelle Andersson om nya kulturbudgeten

   Nyheterna i kulturbudgeten är få.

Vi ska få lika mycket kultur till ungefär samma kostnader som förr.

Den intressantaste läsningen i budgetpropositionen är dock vad som hänt med läsandet sedan bokmomsen sänktes till 6 procent.

"Bokpriskommissionens bedömning är att försäljningsökningen är en indikation på att läsningen i samhället har påverkats av en sänkt mervärdesskatt, men att de undersökningar som gjorts hittills inte visar att bokläsandet har breddats till nya grupper."

Det viktigaste målet med momssänkningen var att bredda läsandet - av det har det alltså blivit noll.

Därför inser man snabbt att det regeringen måste göra för att få fler, framför allt LO-kollektivet, att läsa böcker är att satsa extra på biblioteken. Det gör man inte.

 

    Dessutom råder det fortfarande förvirring i frågan om den regionala kulturpolitiken.

Är det de statliga målen om att värna yttrandefriheten, motverka kommersialismens negativa verkningar och att se till att fler människor, ur till exempel LO-kollektivet, når kulturen - eller är det de regionala tillväxtprogrammens idé om kulturen som lokaliseringsfaktor som är det viktigaste?

 

    Det enda minister Ulvskog hittills sagt är att hennes kulturpolitik ligger fast.

Men i budgetpropositionen som lades fram i går framgår att kulturpolitiken fortfarande är en del av anslagsområde 19, Regional utveckling - där tillväxtökning är det viktigaste målet för kulturen.

Hur ska Ulvskog ha det? Billiga böcker, låga pensioner för skådespelarna, små satsningar på bibliotek och tidskrifter och en regional kulturpolitik som, i första hand, ska locka turister och företag till regioner med taskig ekonomi? Eller en kulturpolitik som på allvar värnar yttrandefriheten och får fler eftersatta grupper att delta i kulturlivet?

Pelle Andersson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Kultur

Visa fler
Om Aftonbladet