ÅSIKT

Mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Fria Proteaterns Typerna och draken (1972) anses av många kännare vara den främsta proggskivan som givits ut i Sverige. Sångerna på Typerna och draken är hämtade från teaterföreställningen med samma namn, en pjäs om typografernas fackliga kamp. Typerna är stockholmsslang för typografer och med draken avses tidningsdrakarna, främst då Bonnierföretagen. Ett av skivans mest kända nummer är den satiriska kupletten Bonnieroperan. I sången kritiseras att familjen Bonnier köper upp allt fler tidningar och förlag.

Mindre känt är att familjen Bonnier numera äger rättigheterna till inspelningen av Bonnieroperan. Under 1980-talet avvecklades Fria Proteaterns två gamla förlag, Oktoberförlaget respektive Folksång. Skivrättigheterna tillföll det då oberoende skivbolaget Amigo. Amigo köptes upp av Bonnierkoncernen i januari 2001, och heter i dag Bonnier Amigo Music Group.

Kalle Holmqvist