ÅSIKT

Göran Rosenberg får Liffner-stipendiet

KULTUR

Göran Rosenberg, journalist och författare, tilldelas av Aftonbladet årets Axel Liffner-stipendium på 30 000 kronor.

Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: BJÖRN LINDAH
Pristagaren Göran Rosenberg omgiven av juryn, Aftonbladets Anders Paulrud och Yrsa Stenius.

- Det är roligt att få ett stipendium från ett så oväntat håll. Ganska rörande, faktiskt. Mitt förhållande till Aftonbladet är långt, ej alltid lyckat - men stadigt.

Du får inte stipendiet för något speciellt arbete, utan för ditt samlade verk. Är det något av allt du gjort som du är speciellt stolt över?

- Mina böcker, absolut, och gärna då min senaste: "Plikten, profiten och konsten att vara männi-ska".

Enligt juryn har du "viljan att ständigt ompröva vedertagna sanningar". Ge exempel på en sådan sanning.

- Min senaste bok behandlar bland annat "sanningen" som säger att individuell frihet alltid är bättre än kollektivt beroende. Många tror att människan kan leva oberoende av andra människor, men det tror inte jag.

Vilken sanning ska du ompröva härnäst?

- Att ompröva sanningar är inte kärnan i mitt arbete. Jag försöker förstå verkligheten. Min nästa bok ska handla om ett stycke konkret svensk verklighet: en svensk småstad. Mer än så vill jag inte säga.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt?

- (lång paus) Två veckors vila.

Johan Taubert

ARTIKELN HANDLAR OM