ÅSIKT

Mindre känt

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Rickard Sandler (1884-1964) hann, förutom att vara utrikesminister, finansminister och t o m statsminister ett tag efter Brantings död, också bland annat med att grunda ABF, översätta Das Kapital till svenska och leda socialiseringsnämnden. Han var dessutom ivrig amatörmusiker och tonsatte dikter av Heine.

Mindre känt är att denne mångsysslare även var en duktig chifferexpert som efter avgången som utrikesminister 1939 under ett år knöts till Försvarsstaben där han hjälpte till att knäcka tyskarnas hemliga koder.

Detta Sandlers specialintresse resulterade sedermera också i Chiffer, en bok om litterära och historiska hemligskrifter.

Mats Rosin