ÅSIKT

Vem är en fara för vem?

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: LOTTE FERNVALL
Mehdi Ghezali på Sergels torg när han demonstrerade för sin son förra gången.

En fråga bara, efter att vi sett den amerikanska maktens arrogans, i form av ambassadören Charles Heimbold, intervjuas av Stig Fredriksson i SVT:s Aktuellt:

Hur kan Heimbold jämföra den svenske Guantánamofången Mehdi Muhammed Ghezali med tyskar som USA tillfångatog under andra världskriget?

De fångarna behandlades ju enligt krigets lagar, tillerkändes krigsfångars rättigheter. Men fångarna på Kuba befinner sig i ett limbo där inga rättsregler gäller.

Synd att Fredriksson inte påpekade det.

Efter två år sitter Ghezali ännu fängslad, utan hopp om frigivning eller ens en rättegång. Han är, enligt ambassadören, en fara för det amerikanska folket.

Med sitt förakt för internationell rättsordning och mänskliga rättigheter framstår hans fångvaktare allt mer som en fara för andra folk, särskilt för små skitfolk som vårt. Hade vi haft en statsminister skulle hon nog sagt ifrån på skarpen.

PS: I dag, mellan kl 16 och 19, demonstrerar den svenske fångens pappa åter i sin bur, vid Slussen i Stockholm.