ÅSIKT

BLM: Vi får ju ingenting!

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■ BLM har ingenting emot att vara slagträ och strykpojke i varje litterär debatt – förmodligen är det en av tidskriftens viktigaste uppgifter i det litterära Sverige, och det man verkar ha saknat mest under de år då BLM inte kom ut. Men just som slagträ mot Kulturrådet går vi inte att använda, åtminstone inte på det sätt Bo Axelsson svingar oss (Aftonbladet 17 dec) – som någon sorts Stockholmsfinkultur Kulturrådet försöker tvinga på Konsumkassörskor i glesbygd i stället för hans egen Tidningen Boken.

■ ■ De 150 000 kronor som Tidningen Boken får i produktionsstöd är nämligen exakt 150 000 kronor mer än BLM får. Vi tillhör med andra ord inte de Stockholmskompisar som Kulturrådet ger sina pengar till. Att ”Agda Svensson i kassan på Konsum”, den gamla kvällstidningsklyschan, används som folklighetsnorm ännu år 2003 vittnar väl också om att Bo Axelsson behöver uppdatera sin bild av sakernas tillstånd en smula.

Kristoffer Leandoer/

Aase Berg BLM

Svar direkt:

■ ■ Leandoer/Bergs inlägg har inte ett dugg med debatten om snedfördelningen av Statens kulturråds pengar att göra. Jag har heller aldrig påstått att BLM, med Bonnierkoncernen i ryggen, får stöd av kulturrådet. BLM nämndes i ett helt annat sammanhang eftersom det snart är den enda litteraturtidskift, om än ej renodlad sådan, som står till buds efter Allt om Böckers nedläggning.

Bo Axelsson

Chefredaktör, Tidningen Boken