ÅSIKT

Fiskafänget lutfisk åt alla i Gnesta

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

■ ■Så hände det sig vid denna tid att Jesus oroade sig för sina föräldrar. Maria satt stilla och blickade ut över Järvafältet. Hon klarade sig ganska bra, men med Josef var det sämre ställt.

Han fick svårt att reda sig och hade ett himla sjå med alla de fjärrkontroller som fyller varje hem. Sålunda förväxlade han ett flertal gånger tv:ns och videons fjärrkontroller med den trådlösa telefonen och knappade in telefonnumret på tv:ns fjärris. Han blev förstås arg när ingen svarade och ännu mer problematiskt blev det när det ringde och han grep tv:ns fjärrkontroll varvid tv:n gick på och ljudet var på alldeles för högt och då han i stället grep fjärrkontroll som är kopplad till hemtjänstens jour och tryckte på knapparna.

■ ■Av detta blev Josef deprimerad. Och inte blev det bättre när en begravningsbyrå, Fonus, skickade förmånserbjudanden till honom med chans till poäng på MedMera-kortet.

Jesus led med den gamle mannen och grejade en plats på ett äldreboende i Gnesta. Men där rådde vanmakt och oro, ty från kejsaren hade utgått en förordning om en stabilitetspakt vilken innebar att pensionärer inte skulle få lutfisk vid jultid.

Förut fick man lutfisk, sa Josef. Är det tacken för att man var med om att bygga miljonprogrammet?

Jesus bad kommunens kostchef följa med ut på torget och där fanns inte en lutfisk att se så långt ögat nådde. Och bakom dem följde alla åldringarna med käppar och rullatorer.

Mästare, sa kostchefen, jag har hållit på hela natten och försökt finansiera lutfisken. Men jag har misslyckats. Det blir ingen lutfisk. I stället serverar vi mandelpanerad fisk.

■ ■Då ringde Jesus till den välkände restauratören Carl Jan och denne lovade att genast resa till Gnesta och servera lutfisk och snart infann sig Gnestas företagarförening och lovade detsamma. Och där var Rulles beg bil, Roffes borr och brunn, Ullas klipp och fön samt Samvetsömma optionsmäklare UPA.

Då kastade sig kostchefen ner framför Jesus och sa: Lämna mig herre, jag är en syndare.

Ty hon greps av bävan när hon såg all lutfisk som denna dag fördes fram på torget i Gnesta och serverades gratis.

■ ■När detta blev känt kom de första lärjungarna till Jesus och från Höganäs ringde en man, Arvid, och berättade att man hädanefter bara fick ett halvt ägg till frukost på servicehemmet Ljunghaga. Och Jesus talade och lovade att en gång besöka Höganäs och få det halva ägget att åter bli till ett.

I morgon: Den sista måltiden.

Doktor Gormander