ÅSIKT

Samlat grepp över biblioteken

…och Östros tar makten. Gunnar Ohrlander avslöjar en utredning

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Teckning: TULLIO PERICOLI

Inrätta en stabsmyndighet för utveckling av de svenska biblioteken. Det är innebörden av en utredning om Kungl. Bibliotekets uppdrag som Thomas Östros beställt och som läggs fram inom några veckor. Utredaren själv, Gunnel Stenqvist, vill inte avslöja några detaljer i sitt förslag, men Eva Hesselgren, ordförande i Biblioteksföreningen, bekräftar.

Förslaget innebär att Kungl. Biblioteket får en styrande roll, säger hon, och kan ta ett samlat grepp över såväl forsknings- som folkbibliotek när det gäller strategiska frågor som rör bibliotekens framtid. Framförallt gäller det informationsförsörjning och bibliotekens roll inom utbildningen.

Därmed öppnas möjligheten för en samlad svensk bibliotekspolitik, något som har efterlysts i ett antal år från såväl författarförbundet som Biblioteksföreningen. Biblioteken är våra i särklass mest besökta kulturinstitutioner och själva hjärtat i nationens kulturella blodomlopp. Danmark inrättade redan i början av 1990-talet en nationell biblioteksmyndighet och Finland är på väg att ge nationalbiblioteket ett samlat ansvar.

Trycket på folkbiblioteken växer. Många har förvandlats till demokratiska torg, smockfulla av studenter och medborgare som söker information. Samtidigt avser hälften av landets kommuner (enligt en nyligen framlagd DIK-undersökning) att skära ner anslagen.

En del folkbibliotek är så fattiga att dom inte har råd att skicka personal på kurser som kostar mer än 300 kronor, säger Eva Hesselgren.

Ifall utredningens förslag går igenom blir det Thomas Östros som lägger beslag på folkbibliotekens framtid framför näsan på Marita Ulvskog och Kulturrådet, som enligt en ganska spridd uppfattning inom biblioteksvärlden är en myndighet i förfall.

Frågan är hur en nationell styrning skulle kunna skapa nya resurser när kommunerna inte anser sig ha råd. Enligt Eva Hesselgren handlar det inte om pengar i första vändan utan att föra upp de samlade biblioteksfrågorna på en nationell dagordning. Därmed kan det på sikt bli möjligt att också skjuta till resurser och komma ifrån kommunalt godtycke.

Det första steget mot en nationell bibliotekspolitik?

Ja, förhoppningsvis, säger Eva Hesselgren. Universitetsbiblioteken är idag gynnade eftersom det i deras fall handlar om utbildning. Hade man fäst samma vikt vid bildning så hade folkbiblioteken haft ett bättre läge. Men vill vi ha en bildad befolkning, så måste den få tillgång till redskapen.

Gunnar Ohrlander