ÅSIKT

Sång

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Uppslagsbokens torra definition av sång har en poäng: "Med sång menas vanligen ett melodiskt användande av rösten." Ibland är sången ordlös. Ibland ligger den nära talet. Stilarna varierar naturligtvis från folkgrupp till folkgrupp. Skillnaderna i själva ljudet kan ju tyckas löjligt stor mellan till exempel Christer Sjögrens kramgoa Blue Hawaii och de tibetanska munkarnas kontemplativa brummande i lågt register.

Vissa sjunger med huvudet, andra med magen, en del med halsen och några få sjunger som en jakutisk mårdjägare, "med en bordunton alstrad av stämläpparna med hjälp av olika artikulationsställningar, som får övertonerna att klinga likt en andra stämma" (tyskt musiklexikon).

Mikael Strömberg