ÅSIKT

Kastraten

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Farinelli - italiensk kastrat som levde på 1700-talet.

Kastraten är en röst i det höga registret med historisk betydelse. Under 1500-talet började man i Sydeuropa praktisera seden att kastrera musikaliskt begåvade gossar, just för att hindra dem från att passera målbrottet. Det hela skedde i kyrkans namn, först i italienska kyrkokörer, sedan i tyska. På 1600-talet skulle italiensk opera helt domineras av dessa castrati.

Vad man ville åt vad ljudet som uppstår när man förenar en gossröst med en manlig lungvolym. En stämma av enastående kraft, skönhet och smidighet.

Kastraterna sjöng hjälte- och älskarroller under två hela århundraden, tills man på 1700-talet började betrakta kastreringen som en barbarisk sed. Under 1800 blev de överlevande kastraterna arbetslösa.

Mikael Strömberg

ARTIKELN HANDLAR OM