ÅSIKT

Tystnadschock

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Foto: AP
John Cage.

När den amerikanske tonsättaren John Cage skrev sitt omtalade stycke 4"33", där en pianist i koncentrerad "tystnad" inte spelar en enda ton, var det inte meningen att provocera. Tvärtom.

Cage hade tre syften. För det första att testa musikens uttryck som teater. För det andra att rikta lyssningen mot vardagliga ljud och lämna över ansvaret till lyssnarna att själva komponera stycket. För det tredje att bevisa att tystnad inte finns.

"Ända till min död kommer det att finnas ljud. Och de kommer att fortsätta efter min död. Vi behöver inte frukta för musikens framtid" (J Cage i boken Om ingenting).

Överallt flödar denna icke-musik. I kylskåpet. I hisstrumman. I hårddiskarna. Och i ventilationstrummorna. En dag på kontoret lyssnar du spänt till ventilationsmusiken. Vid dagens slut stängs ventilationen av och hela din kroppen sjunker ihop i ett lättat ahhhhhhh. Du har just råkat ut för den berömda tystnadschocken.

Mikael Strömberg