ÅSIKT

Människorösten

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

”Rösten – vad är den egentligen för djur?” skriver Katarina Frostenson. ”Överallt, runt oss är den, lösgjord från kroppen och ibland nästan möjlig att ta på, just på väg ut ur sitt kärl.

Munnen öppnas, ljuden kommer. Man hör ljuden komma, avskiljas såsom med en sax och vara där, i rummet.”

Rösten är sin egen. Den lever märkligt fri från kroppen och från tingen. Den skjuter ut, svävar, stiger, skingras, dör. Den går utanför kroppen. Den består av ljudvågor, vibrerande stämband.

Rösten är en av de största energikällorna och ytterst böjlig. Den kan alstra hastigt växlande klanger och tonhöjder, brusliknande ljud och snabba explosionsartade effekter. Den slungar ut ett p, ett k, ett t på någon millisekund.

Mikael Strömberg