ÅSIKT

55 decibel

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.
Högljudd. Ur "Fågelsång i Sverige". Teckning: DAN ZETTERSTRÖM

I den moderna staden betraktas människan som en sanitär olägenhet. Enligt bullernormen 55 decibel överträffar hon sig själv hela tiden. Till och med torghandlare, stadsduvor och upprymda talgoxar blinkar rött på decibelmätaren.

Inget bör sticka ut. 55 decibel är normen för att människor ska kunna sova med öppet fönster. Men i dag när verklighetsgränserna är flytande, kommer vi sannolikt inte att överleva tack vara några tjänstemän som stirrar sig blinda på gränsvärden.

Under tiden suddar normen ut stadens och förortens ojämnheter och skapar likriktade bostadszoner, arbetszoner och köpzoner.

Staden är ett vardagsrum som mumlar och viskar och ibland ljudligt förkunnar sin existens. Men i Sverige är staden förbjuden. Kvar blir en politiskt korrekt, akustisk öken.

Mikael Strömberg