Aftonbladet
Dagens namn: Edvard, Edmund
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Rätt och rättvisa hör ihop

    Liberalerna har retirerat från sin tidigare princip att makten alltid ska utövas under lagens kontroll. I värsta fall kan detta bädda för tyranni. Detta påstående är bärande i det nya numret av Fronesis med temat "lag och ordning". Rättssäkerheten har satts ur spel på flera plan. I globaliseringens tidevarv skriver nationalstaterna om sina lagar enbart för att behaga storföretagen. Nykolonisatörerna bombar i namn av frihet och ordning sönder folkrättens principer. Sedan den 11 september 2001 är undantaget norm; människor frihetsberövas utan att få veta varför, medborgare övervakas på väg till sina jobb, strejkande arbetare och politiska aktivister åtalas för terrorism.

 

    Överallt är fängelserna överfulla och polismakten har brutaliserats. Ett av syftena, menar den amerikanske sociologiprofessorn Loïs Wacquant, är att "kontrollera den oro som orsakas av en utbredd social otrygghet". Repressionen är med andra ord ett resultat av de ökade klyftorna, de sociala skyddsnätens försvagning och fackföreningsrörelsens tillbakapressning. Statens roll i hela västvärlden håller på att förändras från att omfördela till att ha som enda uppgift att upprätthålla "lag och ordning". Den amerikanske statsvetarprofessorn William E Scheuerman argumenterar på samma linje: rättsstaten upprätthålls bäst genom social och ekonomisk jämlikhet.

 

    Det är angeläget att påvisa det intima sambandet mellan rätt och rättvisa, och Fronesis lyckas göra det lika ödmjukt som övertygande. Som vanligt ger den ambitiösa tidskriften läsaren en värdefull mix av nyskrivet material och klassiska texter, internationellt och svenskt, abstraktion och konkretion. Denna gång är blandningen särskilt lyckad, även om djupare reflexioner kring arbetsrättens och arbetsplatsdemokratins kraftiga försvagning i hela västvärlden saknas. Det är bara i en rättsstat som makthavarna kan hållas ansvariga och just därför skriver redaktörerna: "Vi vill ha lag och ordning, därför att dagens ordning är både orättfärdig och olaglig". Med en sådan elegant formulering kan vänstern utmana högern med deras egna paroller.

Åsa Linderborg
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet