ÅSIKT

Buller 1

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Vi har vant oss till den grad att den höga ljudnivån numera tillhör välfärdens tysta överenskommelse. Men buller gör oss stumma och dumma. Det driver oss till alienation. Under ett kontinuerligt brus sätts kroppens försvarsmekanismer ur spel, och utan lod i tillvaron kan vi inte mäta avstånd och inte heller tid.

I kombinationen av fysiskt hög ljudnivå och subjektiv hörnivå skapas förhöjt blodtryck och en rad stressrelaterade besvär och psykosomatiska beteenden. Kroppen går på högvarv, bromssystemet sätts ur funktion, livssituationen krackelerar, andningen blir ojämn, tröttheten blir kronisk, ytterligare mental stress byggs upp, infektioner kommer, tills öronen en dag viker sig inåt som döda tulpaner.

Mikael Strömberg