ÅSIKT

Buller 3

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Ingenting i EU:s nya bullerförslag angår den enskilde, hur hon uppfattar buller i och kring bostaden, i offentliga lokaler, i skolan, på arbetsplatsen eller i transportmedlen. I princip omfattar förslaget allt buller utom själva poängen med bullret. Det vill säga hur ljudet går in bakvägen på en omedveten nivå och lagras i kroppen. Hur vi bär ljudet med oss långt efteråt, som en känsla av välbefinnande, spänning, harmoni. Eller om ljudmiljön är ogenomtänkt, kanske hård och kall: Vem stör vem? Var är källan till all oro?

Ljudnivåerna i hela sektorer med eventkulturen i spetsen drivs mot allt smärtsammare nivåer och affärsmässiga lösningar. Det får den paradoxala följden att vi går baklänges in i utveckling där lyssnarsinnet successivt slipas ner. Och då kan man verkligen diskutera om musiken, konsten och litteraturen alls har någon framtid

Mikael Strömberg

ARTIKELN HANDLAR OM