ÅSIKT

Fiskars ljudkänslighet

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

De marina djur som påverkas mest av undervattensljud är förstås fiskar. De olika familjerna använder hörseln på olika sätt. Men fiskar hör inte i egentlig mening utan känner av partikelvibrationerna i vattnet. De har tre känsliga områden med vilka de känner av omgivningen; sidolinjen som känner vattenströmningen runt kroppen, innerörat som känner av tryckförändringar och simblåsan.

Fiskar med simblåsa har en övre hörselgräns på 500 Hz medan fiskar utan simblåsa har en övre gräns på 100 Hz. Fiskar med en utvecklad simblåsa har en nedre hörseltröskel på 70 dB och fiskar med underutvecklad blåsa en hörseltröskel på 90 dB.

Vilken lärdom kan man dra av detta? Att tala pipigt och tyst när man fiskar.

Mikael Strömberg