Aftonbladet
Dagens namn: Sibylla
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Tänk om Rilke hade gått i analys

Rainer Maria Rilke.   Rainer Maria Rilke.

    Rilke genomgick aldrig, som hans vänner i sekelskiftets europeiska intelligentia, någon psyko-analys. Valet var mycket medvetet från den berömde diktarens sida. Han tänkte sig att lösa sina inre problem, att ha haft en barndom som han upplevde som "ogjord", i det skrivande livet. En analys, skriver han i ett brev till Lou Andreas-Salomé, skulle vara givande endast om han slutgiltigt förmådde överge skrivandet.

Skräcken för att gå tom på skapandets bränsle är ingalunda unik för Rilke. Men energin, målmedvetenheten med vilken han i skrivandet, poesin, prosan och inte minst breven, genomgick sin egen "analys" är häpnadsväckande.

I nya numret av Divan (3-4/04), kan vi med den brittiske analytikern Ronald Britton följa hur de berömda Duinoelegierna framväxte, i glesa utbrott. Att se hur dikterna under en tioårsperiod långsamt närmar sig sina smärtpunkter för att slutligen skriva fram det ovälsignade barnet som önskade sig döden är ingenting mindre än gripande.

Men hade då världen gått miste om elegierna om Rilkestackarn hade hamnat under analys? Svår fråga, och ointressant. Han hade i vart fall sannolikt varit lyckligare.

 

    Det är ett stort material Divan presenterar, och allt kan inte refereras här. Men bara Marie Silkebergs sylvassa diktuppslag Perfect lovers - ett rejält stilistiskt kliv från förra årets starka Sockenplan, säger hon - är värd hela numret.

Joar Tiberg
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet