ÅSIKT

Moll och dur

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Moll är sorgset och dur är glatt. Är det tonernas våglängd eller ett inlärt känslomässigt mönster? Ålder och tidigare musikaliska upplevelser spelar uppenbarligen stor roll. Även den kulturella inlärningen har stor betydelse. Att dur låter glatt och moll sorgligt är något vi lärt oss. Men moll behöver nödvändigtvis inte vara ledsamt. Oftast är det i kontrast till dur man uppfattar sorgsenheten.

När Windows 2000 startar din pc klingar ett vanligt G6 durackord. Microsoft har genom att använda stråkar, harpor, piano och körer skapat en känsla av storhet som säger att Windows är en produkt med obegränsade möjligheter. Men för en äldre datoranvändare passar kanske en gammal folkmelodi i moll bättre.

Mikael Strömberg