Aftonbladet
Dagens namn: Lillemor, Moa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Vi är värre än Danmark

    Danmark är ett litet främlingsfientligt land som stänger gemytets gränser när omvärlden förblöder i krig och kaos.Den bilden har satt sig i det allmänna medvetandet de senaste åren och svenska politiker har varit snabba att

- med all rätt - kritisera den benhårda danska asylpolitiken.

Vad som inte sägs är att Sverige totalt avslagit en större andel asylansökningar än Danmark under de senaste tre åren.

Och på en central punkt är Sverige mycket värre: när det gäller att tillämpa FN:s flyktingkonvention, det vill säga att ge skydd åt människor som riskerar förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk åskådning.

 

    2003 sökte drygt 31 000 personer asyl i Sverige.

Samma år beviljades 647 asyl i enlighet med FN:s flyktingkonvention.

Det är två procent.

Motsvarande för Danmark är 14,3 procent.

Siffrorna kommer från FN:s flyktingorgan UNHCR och Migrationsverket.

(Att använda samma år är vanskligt, eftersom det finns en eftersläpning i handläggningen, men gör det i grova drag möjligt att jämföra olika länder.)

Även om man lägger till de 542 personer som i Sverige fick skydd på grund av risk för tortyr, förföljelser på grund av kön och en del andra speciella skäl, är det fortfarande bara cirka fyra procent.

Adderar man däremot - i båda länderna - dem som ges skydd av humanitära skäl krymper skillnaden rejält.

Sverige ger alltså skydd åt många på humanitär grund, men få på konventionsgrund.

I Danmark är det tvärtom: få humanitära fall, många konventionsflyktingar.

2003 är inte unikt. Skillnader i samma storleksordning gäller de båda föregående åren.

 

    Spelar det då någon roll om man får asyl på humanitär grund eller blir klassad som konventionsflykting? Skydd får man ju i vilket fall som helst.

Ja, på två sätt.

Dels är humanitär grund mer töjbart än konventionen. Godtycket i bedömningen är större för en större grupp asylsökande. Att etablera en praxis med få konventionsflyktingar gör politiken mer anpassningsbar till politiska konjunkturer.

Dels är det lättare för främlingsfientliga partier och grupper att angripa asylpolitiken. Ny demokrati pratade mycket om just dem som fick skydd på humanitär grund som "inte riktiga" flyktingar.

 

    Det kan finnas flera olika förklaringar till den stora skillnaden i andelen konventionsflyktingar.

I teorin är det möjligt att helt olika flyktinggrupper söker sig till Sverige och Danmark. Det låter osannolikt med tanke på den geografiska närheten och den samhälleliga likheten.

En annan möjlighet är att flyktingar utan solklara konventionsskäl hellre söker sig till Sverige i ett läge där Danmark dramatiskt skärpt sin asylpolitik. Att Sverige fått fler asylsökande de senaste åren, medan Danmark fått hälften så många, kan tyda på det.

Det är dock svårt att tro att det skulle förklara hela skillnaden, särskilt som flyktingar ofta inte kan välja var de söker asyl.

Det lämnar en möjlighet till: att Sverige tillämpar flyktingkonventionen betydligt mer restriktivt än Danmark.

Och om man nu inte tror att danskarna gör en osedvanligt generös tolkning: att Sverige systematiskt bryter den.

Petter Larsson
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet