Aftonbladet
Dagens namn: Tore, Tor
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

No, Mr President

    Det här är inte det Amerika jag känner, säger president Bush med rynkad panna i sitt tafatta försök att reparera skadorna av de bilder som nu varje minut flimrar förbi på någon av världens tv-stationer.

Man är frestad att svara: No, Mr President, this is New America.

Det många av oss uppskattat i Old America var ju de värden som Frihetsgudinnan stått som symbol för: ett öppet och mångkulturellt samhälle med yttrandefrihet och trosfrihet, med oavhängiga domstolar som kunnat tillrättavisa den politiska maktens frestelser. För oss som arbetar inom universitetssektorn har det gamla Amerika dessutom varit det land där vetenskapsmän som flytt från rasistiskt förtryck fått en fristad, en nation där forskare aldrig frågats om sitt etniska ursprung utan i stället välkomnats att vara med och bidra till USA:s världsledande position.

Allt detta är nu hotat av den smygande statskupp som pågått sedan den 11 september 2001 (uttrycket är inte mitt - jag har lånat det av observanta diplomater som jag träffat). Thomas Friedman skrev förra veckan i International Herald Tribune om att USA aldrig varit så hatat i världen som just nu och att allt snarast måste göras för att rädda spillrorna av ett amerikanskt moraliskt ledarskap. I samma tidning skrev några dagar senare Anthony Lewis om den fara som nu ligger i att amerikansk och internationell lag böjs efter administrationens politiska vilja. Laglösheten motiveras (som alltid av auktoritärt benägna regimer) med de oemotsägbara kodorden "nationell säkerhet".

I mitt dagliga jobb har jag under tolv år följt vad som sker vid Amerikas universitet och högskolor. De två senaste åren har det knappast gått en vecka utan att någon akademisk instans protesterar mot den nationella säkerhetens intrång på den akademiska frihetens domäner. Misstänksamheten mot utlänningar och det skugglika "kriget mot terrorismen" hotar att äventyra USA:s traditionellt öppna akademiska samhälle.

Om trångsynthet och frihetsinskränkningar inte stannar vid universitetens portar, varför skulle då de militära fängelserna vara förskonade, de som nu fylls av människor som enligt en inofficiell retorik bara förstår två språk: arabiska och våld.

 

    Nej, Mr President, Ni har rätt: Vi känner inte igen ert lands traditionellt höga ideal i de bilder som nu går över världen. Makten att återvända till dessa ideal ligger kanske närmare än Ni tror.

Själv kan jag bara lova att försöka tygla varje form av reflexartade reaktioner i den strid som nu pågår. Jag skall helhjärtat ställa mig på "Old Americas" sida tillsammans med de transatlantiska kollegor som vill slå vakt om arvet från Washington och Lincoln i kampen mot maktmissbrukets symboler i "New America": John Ashcroft och Donald Rumsfeld.

Torsten Kälvemark
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet