ÅSIKT

Tyst teater en vinnare

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Vinnare

Tyst Teater (dövteatern) ökar sina publiksiffror med en tredjedel, från 6 883 till 9 947.

Den relativt nystartade hip-hop och spoken-wordscenen JAM, har sedan starten 2000 ökat sin publik med drygt 50 000 beökare, 75 583.

Södra teatern har mer än fördubblat sin publik sedan 1999 och nu når hela 135 574 personer.

Förlorare

Cullbergbaletten - har minskat sin publik från nästan 54 000, till lite drygt 43 000 sedan 2001.

Riks Drama (deras egenproducerade vuxenteater) med närmare 4 000 sedan 2002, från 26 412 till 22 405.

1999 hade Riks Gästspel en publik på 219 666 för att 2003 vara nere i 187 752 personer.

Unga Riks (Riksteaterns egenproducerade barn och ungdomsteater) har under samma period förlorat nästan 10 000, från nästan 53 000 till dagens 43 086, detta trots att Riksteatern säger sig prioritera scenkonst för barn och ungdomar.

Intäkter

Riksteatern hade 2003 en omsättning på 295 miljoner kronor, cirka 240 miljoner var statsbidrag, cirka 35 miljoner biljettintäkter, knappt 18 miljoner extern finansiering och nästan 3 miljoner övriga intäkter.

Scener/Kostnader

20 miljoner till Riks Drama, egenproducerad teater under ledning av Lars Norén och Ulrika Josephsson.

80 miljoner till Riks Gästspel, inköpta föreställningar eller samarbeten med andra teatrar under ledning av Ann Lund.

35 miljoner till Unga Riks, egenproducerad barn och ungdomsteater, under ledning av Lisa Hugosson som också ansvarade för de knappa 9 miljonerna som gick till Tyst Teater, den egenproducerade dövteatern.

Knappt 27 miljoner till Johan Inger och Mikael Jönsson och hans Cullbergbaletten, som gör egenproducerade dansföreställningar.

Nästan 9 miljoner gick till hip-hop och spoken-word scenen JAM, som skötts av Patrik Ljljegren men numera handhas av Emma Kjellander.

Södra Teatern, den mångkulturella musik och teaterscenen fick också nästan 35 miljoner, här är Patrik Liljegren ny chef.

Lite drygt 38 miljoner har gått till "främjande verksamhet", nästan 18 miljoner gick till ledning och administration och 23,6 miljoner till lokaler.

Ledning

Tillförordnad VD: Ulrika Årehed Kågström

Ekonomi: Leila Forström

Riks Teknik och Ateljéer: Anders O Larsson

Personal: Ulf Mellberg

Information: Anna Nystedt

Nya verksamheter: Hans Paulsson

Arrangör och marknad: Helena Åsberg

Styrelse

Utsedda av regeringen:

Ordförande: Lena Sandlin-Hedman

Lotta Lundgren

Valda av kongressen:

Vice ordförande: Lars Hillerström

Ledamöter: Stig Blomqvist, Jan Carlsson, Carina Ekman, Christer Holm, Lena Lundman, Charlotte Lundqvist, Sven-Olof Nilsson, Christina Rådelius, Anna-Klara Sjölund

Adjungerad ledamot: Ulrika Årehed Hågström

Adjungerad representant för Folkets hus och parker: Per Schönnings

Utsedd av Riksteaterns personal: Ingeborg Spiik

Mer om Riksteatern

ARTIKELN HANDLAR OM