ÅSIKT

Dopplerljud

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

En ambulans med påslagna sirener som kör förbi med väldig fart ändrar tonhöjd. Varför? Om du åker förbi en järnvägsövergång just när bommarna går ner, sjunker också tonhöjden. Varför? Det kallas dopplereffekt och uppstår när frekvensen eller våglängden förändras hos elektromagnetisk strålning eller vågrörelser, då strålningskällan rör sig mot eller bort från observatören. Effekten beskrivs först av Christian Doppler 1842. Fenomenet används även när man mäter hur strömmande blodkroppar reflekterar ljud; om man vill veta huruvida skillnaden mellan utsänd och mottagen ljudfrekvens är proportionerlig mot blodkropparnas flödeshastighet. Och det vill man ju veta.

Mikael Strömberg