Aftonbladet
Dagens namn: Bernhard, Bernt
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

En brevvän som fick nog

   Torgny Segerstedt och Marcus Wallenberg d ä skrev under ett par decennier närmare etthundratjugo brev till varandra. Genom Stiftelsen Torgny Segerstedts försorg finns de nu samlade i Jag ska bliva dig förbunden... Korrespondensen börjar 1919 då Segerstedt är ny chefredaktör för Göteborgs Handels- och sjöfartstidning och den upphör 1940 med anledning av kriget.

Nästan alla brev av ekonomisk art. Wallenberg skriver ivrigt när han vill klandra regeringens finans- och näringspolitik. Staten måste spara, menar han, de offentliga utgifterna måste sänkas liksom arbetarlönerna och det finns ingen anledning att satsa skattepengar på att sätta de norrländska "dräggen" i arbete. Breven bär frukt; ofta tackar han Segerstedt för att denne skrivit artiklar som ligger i linje med åsikter han nyligen delgivit sin vän.

Brevsamlingen avslöjar alltså att Handelstidningen under många år var en megafon för Wallenbergs privatekonomiska propaganda. Att Wallenberg i de ekonomiska frågorna så enkelt fick med sig den betydligt yngre Segerstedt är något förvånande, men båda var enögda kritiker av socialdemokratin och de delade synen att svenskarna var ett okunnigt och avundsjukt folk som hellre slog dank än fick något gjort. Segerstedt tycks inte heller ha något att anmärka på Wallenbergs uppfattning att man kan ha fördragsamhet med den allmänna rösträtten så länge den inte utnyttjas av folk med "politiska ambitioner", det vill säga arbetarrörelsen.

Det var svårare att kommendera Segerstedt i de utrikespolitiska frågorna. När läget för de tyska judarna skärptes 1932 var han mest bekymrad för egen del: "Vi hafva ju utmärkt hyggliga judar i Sverige, hvilket ej är förhållandet i Tyskland. Men om judarna blefve utrotade där, så skulle landet förlora en betydande del av sin goodwill; och då finge de utl. fordringsägarna ej betalt något af sina fordringar".

Segerstedt markerade hövligt sina motsatta åsikter, men när Wallenberg 1940 uppmanar honom att sluta kritisera Tyskland eftersom det i alla fall inte leder någon vart tar brevskrivningen abrupt slut. Förtrogenheten hade en gräns i den enda fråga där Segerstedt var riktigt radikal.

Åsa Linderborg
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet