Aftonbladet
Dagens namn: Klemens
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Kultur

Rör inte min joint?

 För åtta år sedan presenterade psykiatrikern Jan Ramström, på uppdrag av Folkhälsoinstitutet, en studie av riskerna med hasch och marijuana. Nu återkommer han med en uppföljande redovisning av de senaste årens vetenskapliga rön.

Forskarvärlden är alltmer oroad, konstaterar han, och allt fler långsiktiga undersökningar genomförs i takt med att missbruket i flera länder ökar (i USA nästan lika vanligt som tobaksrökning) och såväl hasch som marijuana blivit mer kraftfulla med en högre halt av den verksamma beståndsdelen THC.

I Sverige har utrymmet för knarkliberala åsikter varit relativt begränsat och det är väl bara i gruppen runt tidskriften Arena som man förespråkat legalisering av "lättknark". Haschromantiker har manat fram bilden av en personlighet som präglas av vidsynthet och tolerans, en urban människa som tar sig en joint då och då. Men allt tyder på att hascharens personlighet snarare karakteriseras av rigiditet, svårigheter att minnas och hantera förändringar och att risk föreligger för apati och ibland panikångest.

 

    De nya studierna visar på samband mellan cannabis och psykoser, hjärnskadesyndrom och delirium samt beteendestörningar hos barn vars mödrar rökt cannabis. Det rör sig om direkta skador på fostret samt mindre födelsevikt och kortare kroppslängd.

Forskarnas oro beror på att man i flera fall och bättre än tidigare har sorterat bort bakomliggande faktorer för att urskilja de skador som drogen i sig orsakar. Sålunda är också sambandet mellan cannabisrökning och övergång till tyngre droger ställt utom allt tvivel.

Rör inte min joint, säger knarkliberalerna. Varför inte?

Gunnar Ohrlander
Senaste TV-klippen
SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet