ÅSIKT

Västbanken i 190 bitar

KULTUR
Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik.

Enligt antropologen Jeff Halper, koordinator för den israeliska motståndskommittén mot rivning av palestinska hus och hem, har omkring 30 000 hus lagts i ruiner av israelska bulldozrar och 150 000–200 000 palestinier blivit hemlösa de senaste fem åren.

Samtidigt har (enligt israeliska tidningen Haaretz) mer än 360 000 palestinska olivträd ”konfiskerats”, det vill säga förstörts eller stulits. Varje dag rivs hus och stjäls träd i en takt som tyvärr inte har minskat efter att den så kallade fredsprocessen återupptagits i februari i år. Israelernas åberopar ”säkerhetsskäl” som de numera utvecklat till ett Kafkaliknande byråkratiskt system.

Hela Västbanken har delats upp i 190 öar. Öarna är omringade av israeliska bosättningar och av vägar som enbart bosättare eller israeliska militärer tillåts använda. Västbanken har indelats i områden A, B, C, D, H-1, H-2, gult område, grönt område, blått och vitt område, naturreservat, stängda militärområden och ”öppna grönområden” – som, märk väl, inte är öppna för palestinier. Sammanlagt finns det idag 240 bosättningar. Knappast några av dessa skall bort på Västbanken, det är bara ”utposterna”, det vill säga vissa karavaner av husvagnar som skall flyttas. De bosättningar som byggts sedan 1967, oändliga rader av radhus som ormar sig längs backar och dalar, skall inte rivas. Numera finns de dessutom inte med på förhandlingsbordet eftersom Bush har gett de gamla bosättningarna ett nytt namn: Befolkningscentra.

430 000 bosättare använder alltmer av det tillgängliga vattnet på Västbanken, vatten som också ska räcka till den palestinska befolkningen på 2,4 miljoner. För palestinierna väntar ett lika dystert öde som för den svarta befolkning som stängdes in i Sydafrikas beryktade Bantustans, anser Halper, i likhet med många svenska Palestinaexperter. Fler borde ta del av erfarenheten att åka längs avspärrade militärvägar, fler borde prova på att kliva över barrikaderna av grus och sand (våta och hala under hela regntiden) som skiljer varje stad och by från övriga Västbanken.

De flesta västliga journalister vet i dag inte ens om att barrikaderna finns, eftersom de åker på de bekväma snabba israeliska vägarna: ”Only Settlers Roads”.

Efter att fredsprocessen har återupptagits har 600 nya checkpoints upprättats av israelerna i Palestina. 14 palestinier har skjutits, 210 sårats, 433 arresterats, bland dem många barn (enligt den arabiska tidningen Qud och tv-kanalen Al-Jazira).

Därför har den kristna palestinska organisationen Sabeel och patriarkerna i de kristna kyrkorna i Palestina gått ut och uppmanat EU till en ekonomisk blockad av Israel, i likhet med den som var i kraft mot Sydafrika under apart­heidperioden.

Fotnot: Jeff Halper talar i morgon den 17 april på ABF i Stockholm. Nätverk mot krig arrangerar.

Maj Wechselmann